Християнско погребение

Организация, която определят съответните услуги, които се предлагат от Траурна Агенция “Велес”

cristian ritualsПри заявено погребение от клиента първото условие за
извършване на услугата е изискването да притежават съобщение за смърт / което се издава от медицинско лице / документ за удостоверяване смъртта на покойника.

След представено съобщение за смърт и лична карта /паспорт/ се придвижва издаването на акт за смърт в съответното кметство или служба в общината, на чиято територия е починало лицето.
Ако случаят е съдебен, фирмата си взаимодейства със съответните органи.

След уреждане на документите удостоверяващи смъртта, на клиента се връчва екземпляр от поръчката – договор на агенцията за да избере услугите и стоките от които има нужда / никаква стока или услуга не е задължителна за клиента, дори и при излишна стока тя може да се върне при уреждане на плащането, което се извършва в повечето случаи няколко дни след погребението/.

Пристъпва се към уреждане и изпълнение на заявените услуги :
- уреждането деня и часа на погребението за града става само с представен смъртен акт и платени общински такси /изкопаване и зариване на гроб, ритуал или отвеждане до гроба, такса обслужване чужди фирми/
- уведомяване клиента за деня и часа на погребението
- доставка на ковчег/ стока / и аранжиране на помещението където ще престои покойника
- тоалет на покойника /къпане, обличане, бръснене,грим,пластика и балсамация ако има нужда, полагане тялото в ковчега, аранжиране на покойника и ковчега/
- транспортиране на покойника от моргата до дома
- осигуряване на свещенник, автобус
- осигуряване заведение за обяд, приготвяне на траурни закуски /раздаване на гроба /
- отпечатване на некролози и разлепване
- посещение в дома по желание на клиента
- нощно бдение при покойника
- направа на венци
- пренасяне по етажите
- кетъринг в дома на покойника
- осигуряване на катафалка
- подреждане цветя, фенер, снимка на гроба


За селата в региона на Разград се извършват същия комплект услуги като се включва заявка за изкопаване, зариване и оформяне на гроба.