Кремация

Кремация

По желание на близките Траурна агенция „Велес" има възможноста да организира и кремация.

Кремацията е алтернатива на погребването в земята. Нейният избор зависи от религията, културата и разбиранията. Тя представлява индивидуално изгаряне тленни останки докато от тях се получи прах. Прахът се поставя в херметично затворена кутия – урна, изработена от мрамор, гранит, дърво, керамика, метал.

Урната с прахта може да бъде погребана в земята или да бъде поставена в ниша в урновата стена на гробищния парк.

Преди извършване на кремацията се провежда прощална церемония, отслужва се опело и се взема последно сбогом с покойния.

  • 1