Поддържане на гробните места

Поддържане на гробните места

Почистване и поддържане на гробни и окологробни места – еднократно и целогодишно.

Засаждане с цветя – според сезона, декоративни храсти, дървета.

Наспиване със специална пръст.

  • 1