Транспорт на починал човек в страната и чужбина

Транспорт на починал човек в страната и чужбина

1. Погребално обслужване на чужди граждани, починали в България – балсамация, хладилна камера, експортни документи и репатрация по международни изисквания със специален контейнер или специален ковчег,

осигуряване резервации и информация за транспортиране на тленните останки.

2. Погребално обслужване на български граждани, починали в чужбина – международна координация.

  • 1