Указания по наследствени въпроси

Указания по наследствени въпроси

След като получите акта за смърт в срок от 2 месеца е необходимо:

Да извадите от районното кметство, удостоверение за наследици.

Да прехвърлите телефонният номер на починалия /ако има такъв /, на някой от наследниците.

Да олихвите влоговете му до деня на смъртта.

Да подадете в НАП данъчна декларация за наследници.

Траурна агенция „Велес" предлага търговски отстъпки, съобразени с възможностите на клиентите. Варианти за разсрочено плащане.

Ние не само конкурираме другите, но ние правим това, което те не могат!

 

  • 1